جک های آلومینیومی هیدرولیکی فنری مدل RACL

جک های آلومینیومی هیدرولیکی برگشت فنری enerpac spring hydraulic aluminum jacks مدل RACL دارای ظرفیت ۲۰ تا ۱۵۰ تن، فشار کاری ۷۰۰ بار و کورس ۵۰ تا ۲۵۰ میلی متر می باشند. در برابر بار…